Diena mokykloje

2018–2019 mokslo metais Melkio mokykloje mokosi iki 40 pirmos-penktos klasės moksleivių. Dalis pamokų 1-2 ir 3-5 klasėse vyksta drauge. Darbas mišraus amžiaus grupėse atspindi natūralią, šeimos aplinką, ugdo vaikų savitarpio supratimą, pagarbą, norą padėti, savarankiškumą. Vaikai nuolat gilina bei įtvirtina savo žinias mokydami vieni kitus.

Melkio mokykloje dienotvarkė remiasi bendrosiomis pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis bei papildomais užsiėmimais, kurie pirmadieniais–kevirtadieniais trunka nuo 9 iki 16 val., o penktadieniais – nuo 9 iki 15 val. Pamokų vietą (viduje ar lauke) bei trukmę lemia mokytojas atsižvelgdamas į tos dienos temą bei bendrą nusiteikimą.

Užsiėmimai prasideda 9 val. ryto mankšta. Moksleiviai kartu su mokytojais bėga krosą ir maudosi prūde.

9:00 - 10:00 – bėgimas, mankšta, maudynės/grūdinimasis.

10:00 - 10:20 – pusryčiai.

10:20 - 10:50 – ryto ratas (dienos ir savaitės planavimas, įspūdžių pasidalinimas, komandiniai, koncentracijos žaidimai, meditacija).

10:50 - 11:00 – skaitymo metas.

11:00 - 12:45 – pamokos (lietuvių k., matematika, anglų k., rusų k. - kartu su integruotomis meninėmis, etikos/tikybos, pasaulio pažinimo veiklomis).

12:45 - 13:00 – pasakos metas.

13:00 - 14:00 – pietūs/laisvas laikas.

14:00 - 15:00 – erdvės (savarankiškos užduotys ar komandinis darbas).

15:00 - 16:00 – neformalusis ugdymas (aikido, šokiai, muzika, rankdarbiai, dailė, amatai).

16:00 - 16:30 – vakarienė/tvarkymasis.