• Melkio mokykla
  • Melkio mokykla
  • Melkio mokykla

Vidurinė mokykla

2023–2024 mokslo metais Melkio mokykloje mokosi kiek daugiau nei 70 pirmos-dešimtos klasės moksleivių. Dalis pamokų 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 klasėse vyksta drauge. Darbas mišraus amžiaus grupėse atspindi natūralią, šeimos aplinką, ugdo vaikų savitarpio supratimą, pagarbą, norą padėti, savarankiškumą. Vaikai gilina bei įtvirtina savo žinias mokydami vieni kitus.

Melkio mokykloje dienotvarkė remiasi bendrosiomis pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis bei papildomais užsiėmimais, kurie pirmadieniais–ketvirtadieniais trunka nuo 9 iki 16 val., o penktadieniais – nuo 9 iki 15 val. Veiklos ir laisvi žaidimai tęsiami popiečio grupėje. Pamokų vietą (viduje ar lauke) bei pobūdį lemia mokytojas, atsižvelgdamas į tos dienos temą bei bendrą nusiteikimą.

  • Dvasinis humanistinis požiūris į žmogų. Pamokose taikome Š. Amonašvilio siūlomus humanistinės pedagogikos principus: žmogus pirmiausia yra dvasinė esybė, iš prigimties aistringai siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Vaikų dėmesį sutelkiame į gražaus ir gero pasaulio vaizdinį. Žinias stengiamės perteikti širdies kalba, padedame atsiskleisti vaikų asmeninėms savybėms, skatiname ieškoti savo paskirties, ugdome nuoširdumą, drąsą, atjautą, tikslo siekimą, pagarbą, kūrybingumą, savarankiškumą, atsakomybę ir išmintį.
  • Gamta - neatsiejama mokyklos dalis. Mokomės mokykloje ir natūralioje aplinkoje. Kasdien vyksta įvairūs užsiėmimai lauke, apylinkių miškuose ir pievose, bendruomenės narių sodybose. Tokia veikla stiprina vaiko fizinį kūną, ugdo draugiškumą, jautrumą grožiui, gėriui, augina vientisumo su Visata pojūtį.
  • Dienotvarkėje siekiame tolygiai paskirstyti protinę, kūrybinę, jausminę ir fizinę veiklas atsižvelgdami į vaikų raidos tarpsnius. Mokykloje veiklos yra integruotos, nagrinėjamas temas apželgiame įvairiais kampais. Mokomės kaupdami teigiamą, malonią patirtį. Skatiname savarankiškai priimti sprendimus, ugdyti save.
  • Klasėse iki 12 vaikų. Tai suteikia galimybę užduotis ir veiklas planuoti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualų augimo tempą ir asmenybės ypatumus, stiprina ryšį tarp mokytojo ir mokinių.
  • Vykdomi realūs, kartu su suaugusiais atliekami darbai bei projektai suteikia vaikams galimybę pasijusti visaverčiais bendruomenės nariais, brandina draugystę, padeda kaupti tikrąją gyvenimo patirtį, patikrina ir įtvirtina įgytas teorines žinias. Mokykloje skatiname tėvelių bendradarbiavimą.
Užsiėmimai prasideda 9 valandą.
Pirmadieniais ryte visi mokiniai ir mokytojai lauke gieda tautišką giesmę. Po apšilimo bėgame ir maudomės prūde.

9:00 - 10:00 – mankšta, bėgimas, žaidimas, augalo stebėjimas, maudynės/grūdinimasis.
10:00 - 10:20 – pusryčiai.
10:20 - 10:50 – ryto ratas (dienos ir savaitės planavimas, įspūdžių pasidalinimas, meditacija, komandiniai ir susitelkimo žaidimai).
10:50 - 12:45 – pamokos (lietuvių k., matematika, anglų k., vokiečių k., gamtos mokslai, istorija, geografija - kartu su integruotomis meninėmis, etikos, vertybinio ugdymo veiklomis).

12:45 - 13:00 – pasaka, pamokanti istorija, vertybinis tekstas.
13:00 - 14:00 – pietūs, laisvas laikas.
14:00 - 15:00 – erdvės (savarankiškos užduotys ar komandinis darbas), vyresniesiems - pamokos.
15:00 - 16:00 – neformalusis ugdymas (aikido, teatras, rankdarbiai, dailė, verslumas, amatai).
16:00 - 16:30 – pavakariai/tvarkymasis.
16:30 - 18:00 - vakaro priežiūros grupė, būreliai.


© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026