Ugdyti

brandų

žmogų...

Mokykla ir

Darželis

Išvien

su Gamta

Visos dienos

Mokykla

Natūrali aplinka

Integruotos veiklos

Mokinių

savivalda

Ugdomos vertybės

Ugdomos vertybės

Tai kilnumas, nuoširdumas, drąsa, išmintis, atjauta, pagarba, atsakomybė, savarankiškumas, tikslo siekimas, kūrybingumas, gebėjimas kurti komandoje.

Darnus ugdymas

Darnus ugdymas

 Žinias stengiamės perteikti širdies kalba, padedame atsiskleisti vaikų asmeninėms savybėms, skatiname ieškoti savo paskirties. Vaikų dėmesį sutelkiame į gražaus ir gero pasaulio vaizdinį.

Požiūris į žmogų

Požiūris į žmogų

Žmogus – dvasinė būtybė. Dievo sąvoka yra mūsų gyvenime – kaip Aukštesnysis pradas, Meilės jėga, kaip visa apimanti sistema, kurios dalis esame ir mes.

Įvykiai ir naujienos mokykloje:

Mokomės vieni iš kitų

Mokyklos idėja paremta bendradarbiavimo principu, mokiniai kartu yra mokyklos bendrakūrėjai ir nuolat mokosi kurti ir gyventi drauge.

Pagrindiniai dėsniai, kuriais vadovaujasi mokykla, ugdydama žmogų visuomenei.
190-2.jpg
Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai.
Šeima, giminė, tauta - tai šaknys, kurias žmogui svarbu pažinti, kad galėtų augti pilnavertiškai. Svarbu pažinti savo šalį, kalbą, tradicijas, kaip tai, iš ko esi kilęs. Mokykloje laikomės nuostatos, kad visi pasaulyje esame Vienis, kad jokia tauta nėra geresnė ar blogesnė už kitą. Savo tautos dvasinio ir kultūrinio paveldo pažinimas mus stiprina, suteikia pagrindą mūsų požiūriui.

Tėvai dalyvauja ugdymo procese. Kartą per pusmetį vienas iš vaiko tėvų dalyvauja bėgime, taip pat tėvai, seneliai skatinami sąveikauti pamokose, pristatyti jiems artimą temą, kartu vykti į išvykas, žygius.

Ką apie mokyklą sako:TėveliaiIr mokiniai

Image

KURIAME:Gražesnį pasaulįTvaresnę aplinkąBendruomeninę mokyklą

Skatiname matyti taikaus pasaulio viziją ir ją skleisti, pradedant nuo šypsenos iki naujų, natūralesnių struktūrinių sprendimų įvedimo Lietuvoje ir visame pasaulyje.

rugsejis02.jpg

Kuriame gražesnį pasaulį - tai tokį, kuris geresnis už esamą.

Prisidedu savo veiksmu ir energija. Jei pastebiu kažką, ką galiu pakeisti, patobulinti - imu ir keičiu.

Pradedu nuo savęs. Aš galiu įkvėpti kitus.

Dirbdami drauge galime nuveikti keleriopai daugiau, nei veikdami atskirai. Tik santykyje su kitu žmogumi augame ir keičiamės.

Apie didžiuosius statybos darbus

2023 metų pavasarį pradėtos naujos erdvės statybos.

Tai - mokytojų namelis. Ten vyks mokytojų ruošimasis pamokoms, dalinimasis patirtimi ir bendra kūryba. Pro langus atsivers vaizdai į mišką ir prūdą.

Kviečiame prisijungti į talkas šios naujos erdvės augimui, apdailai, piniginei paramai ar kitaip iš širdies prisidėti.

Vykstantys projektai:

Statome mokytojų namelį - erdvę dalintis patirtimi ir įkvėpimu!
0%

Iki virsmo šventės mokykloje liko:

Kviečiame registruotis naujiems mokslo metams ir susidraugauti. Priimami vaikai 2024-2025 mokslo metams į ikimokyklinę (3-5 metų) ir priešmokyklinę grupes, I-X klases. Aplankykite mus, pasidomėkite, ar Jūsų vaikui esame tinkama mokykla.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026