Įvyko pirmieji sociokratijos mokymai

Gegužės 23-24 dienomis, dėka Europos Sąjungos rėmimo programos “Europos solidarumo korpusas”, keli Melkio mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo Sociokratijos centro Lietuvoje ir Demokratinės mokyklos organizuojamuose sociokratijos mokymuose.
Tai buvo puikus įvadas giliau suvokti šį sprendimų priėmimo metodą. Vėliau mokymų dalyviai dalinosi išgirstomis žiniomis didesniame mūsų “Melkiokratijos” projekto įgyvendinimo rate. Šias žinias pritaikėme praktiškai - sociokratijos principu svarstėme keletą reikšmingų mokyklai klausimų.
Kadangi Melkio mokyklos bendruomenėje jau yra gana daug narių, rato principas yra puikus būdas priimti sprendimus kaip sutarimus. Sprendimus, kurie paliečia visus rate dalyvaujančius narius. Pirmiausia, kad susidarytų situacijos vaizdas, visi rato dalyviai išsako, kas jiems svarbu šioje situacijoje. Diskusija nevyksta, siūlymai dar neteikiami. Išklausius visus rato dalyvius, visi vėl pasisako, teikia siūlymus, nes galbūt išgirdus kitas nuomones, gali keistis požiūris. Taip vyksta nuomonės suformavimas. Bendraujant tokiu būdu, kiekvienas vis labiau išmoksta išgirsti ir išklausyti kitą žmogų ir jo nuomonę.
Tokio empatinio bendravimo mokėmės ir nesmurtinės komunikacijos mokymuose. Vėliau rato fasilitatorius apibendrina pasiūlytus sprendimus ir pateikia aiškią formuluotę. Tuomet kiekvienas dalyvis pasisako, ar sutinka, ar prieštarauja. Diskusija nevyksta, prieštaravimus tiesiog išklausome. Jei prieštaravimų nėra, sprendimas priimamas.
Jei yra prieštaravimų, jie argumentuojami, siūlymas yra taisomas, tuomet vėl visi rato dalyviai išsako savo nuomonę, kol priimamas sutarimas.
Melkiokratija mažais žingsneliais padeda mums efektyviau bendrauti, spręsti klausimus ir priimti sutarimus, kurie yra išgryninti ir tinkami visiems.
Dėka Europos Sąjungos rėmimo programos “Europos solidarumo korpusas” projekto turime galimybę mokytis komunikuoti, išgirsti, išklausyti ir suprasti kiekvieno savo bendruomenės nario poreikius.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026