• Nors dabar, esamąjame laikmetyje, grūdinimasis ir maudynės eketėje atrodo esantys ant populiarumo bangos, tai nėra kažkoks naujas ar visai svetimas dalykas Lietuvos kultūriniame ir sveikatos gyvenime. Atsiradus socialiniams tinklams, asmeninių pomėgių ir gyvenimo būdo sklaida vienų kitiems tapo prieinamesnė, ir galime matyti, kaip šaltas vanduo ir maudynės lauko vandenyse tapo ryškiai matomos palankioje ir netgi skatinančioje šviesoje.

    Tai kodėl gi reikėtų vis dėl to praktikuoti šį keistą, valios išbandymų kupiną, ledinio vandens iššūkį, pabandys atsakyti vienas iš Melkio mokykloje besidarbuojančių mokytojų Kęstutis Ožalas.

  • Melkio mokykloje matematikos mokoma remiantis valstybine programa. Po lietuvių kalbos - tai daugiausiai pamokų laiko užimanti disciplina. Dėl ko tiek daug matematikos mokomasi mokykloje, atsako ketvirtokas Martynas.

  • Minkšto smėlio takas, išmintas mažų ir didelių pėdų, kūdros krantu vingiuojančiu geltono medinio namo link. Pavasario saulės primerktas žvilgsnis, šnaranti vėjyje pieva ir varlės kurkimas. Ryto gamtos pasveikinimus atveja iš medinio namelio vaikų balsai ir molio dubenėlių tarškėjimas. Pusryčiai Melkio mokykloje. Basakojis antrokas išbėga prieangin, šūkteli:Labas rytas!. Dar vienas džiaugsmingasLabas ir šiltas, platus glėbys 1-os ir 2-os klasių mokytojos Vaidutės.

  • Įžengus į Perkūno klasės kupolą apie 16-ą valandą popiet, čia jau nebeklega vaikai. Po dienos pamokų, susėdę prie mažų suolų įsivertinimų pokalbiams tyloje ruošiasi Perkūno klasės mokytojai Robertas ir Martina: ant baltų lapų rašo vertybes, brėžia liniją, o gal žolę - tarsi startą būsimiems vaikų piešiniams, kuriais jie patys įvertins savo pasiekimus šiais įpusėjusiais mokslo metais. Balta drobė jų siekiams, norams, išgyvenimams.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026