NVC ir Melkiokratijos pradžia

Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį. Nuo to, kaip joje jaučiamės, kiek galime būti savimi, ko joje išmokstame, priklauso augančio žmogaus emocinė ir psichologinė gerovė, o tai turi reikšmingas pasekmes gyvenimo kokybei suaugus.  
Dažnai matome ir patys esame patyrę, kad mokyklose pagrindinis dėmesys yra akademiniai pasiekimai, o socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, tokie kaip savęs ir kitų pažinimas, atsakomybė ir iniciatyvumas, lyderystė, gebėjimas atstovėti savo ašį ir dar daug kitų, nuplaukia į antrą planą.  
Todėl turėdami viltį, kad kartu su Melkio mokyklos bendruomenės palaikymu ir įsitraukimu galime prisidėti prie reikšmingų pokyčių ugdant vaikus, stiprinant jų pasitikėjimą savimi, gebėjimus įsiklausyti ir išsakyti savo nuomonę, nutarėme įgyvendinti projektą "Melkiokratija". Melkiokratija – tai sociokratija Melkio mokykloje.
Sociokratija – sprendimų priėmimas rato principu. Mūsų tikslas – sustiprėjusi mokyklos bendruomenė, kur kiekvienas jos narys yra lygiateisis sprendimų priėmėjas, turintis galimybę ir gebantis išsakyti savo nuomonę, tuo pačiu įsiklausantis ir gerbiantis kito nuomonę.
Kad įgautų daugiau žinių, kaip empatiškai bendrauti ir išgirsti kitą, dalis mokytojų dalyvavo nesmurtinės komunikacijos mokymuose. Pagrindiniai nesmurtinės komunikacijos principai yra pažeidžiamumas, atvirumas, nuoširdus dalijimasis ir dėmesingas klausymasis. Tai labai svarbu norint taikyti sociokratijos metodą sprendimų priėmimui. Mokėmės suprasti, kokie nepatenkinti poreikiai slypi žmoguje esant konfilktui ar situacijai, kuriai reikia sprendimo. Tai buvo puiki pradžia link sociokratijos pažinimo.
Žinoma, be galo dėkojame Europos Sąjungos rėmimo programai “Europos solidarumo korpusas”!
Europos Sąjungos projekto dėka turime nuostabią galimybę įgyvendinti šį Melkio mokyklos projektą.
Palinkėkite mums sėkmės, keliaujame į dar didesnį pažinimą!

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026