Mūsų mokykloje nušvito Saulės erdvės

Dalijamės dideliu džiaugsmu! Mūsų mokykloje nušvito Saulės erdvės.
Dėka ES investicijų į kaimo vietovių vystymąsi įvykdėme "Neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtros" projektą pagal priemonę "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra". Dabar turime erdves, kurios skirtos neformalaus švietimo veikloms, mokinių popamokinei veiklai, sporto užsiėmimams. Taip galėsime dar pagilinti vaikų sveikos gyvensenos įpročius.
Esame labai laimingi ir dėkingi už šią Melkio mokyklos plėtrą! Dėkojame Vilniaus rajono vietos veiklos grupei už profesionalų darbą ir pagalbą.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026